Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Świetlica szkolna/Prawa i obowiązki wychowanków

Prawa i obowiązki wychowanków

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

  1. Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
  2. Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.
  3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
  4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
  5. Szanowania wyposażenia świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

  1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
  2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
  3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
  4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
do góry