Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Świetlica szkolna/Rodzaje zajęć świetlicowych

Rodzaje zajęć świetlicowych

W naszej świetlicy przeprowadzane są następujące zajęcia:

1. Zajęcia żywego słowa:

Celem tych zajęć jest dostarczanie dzieciom ogólnych podstaw wiedzy o otaczającym świecie, rozwijanie ich zdolności poznawczych tj. umiejętności odbierania wrażeń, spostrzegania, wyobraźni, zapamiętywania i myślenia. Jest to bardzo ciekawa forma zajęć, podczas których rozwija się wyobraźnia dzieci, osobowość.

2. Zajęcia plastyczne:

Głównym celem zajęć plastycznych jest: rozwijanie zainteresowań plastycznych, kształcenie sprawności manualnej, poznanie i umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie zdolności twórczych, kształtowanie umiejętności kompozycyjnych, wychowanie przyszłych odbiorców sztuki, wdrażanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu.

3. Zajęcia rekreacyjno - sportowe:

To przede wszystkim zabawy i gry ruchowe, są jedną z najbardziej interesujących form zabawowych. Oddziałują wszechstronnie na organizm dziecka, przyczyniają się do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej. Podczas zabaw podnosi się wydolność układu i narządów, zwłaszcza krążenia , oddychania, przemiany materii.

4. Zajęcia umuzykalniające:

Te zajęcia doskonalą słuch muzyczny, wrażliwość estetyczną na muzykę, kształcą harmonię i motorykę ruchów, rozwijają wyobraźnię, ćwiczą pamięć, uczą myślenia i koncentracji uwagi. Słuchanie piosenek, muzyki, bajek muzycznych oraz śpiewanie.

do góry