Fundusze Europejskie

Dziękujemy!!!

9 Stycznia 2020

„Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem dziękuję”

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom uczniów klasy 5a za inicjatywę, zakupienie farb i pomalowanie sali lekcyjnej nr 13. Na remont klasy zostały przeznaczone środki uzyskane ze „Słodkiej wywiadówki”. Kolejny raz przekonaliśmy się, że nasza szkoła może liczyć na pomoc Wspaniałych Rodziców. W szczególny sposób pragniemy podziękować za osobiste zaangażowanie: panu Grzegorzowi Balawendrowi, panu Tomaszowi Salamonowi i panu Januszowi Szwengielowi. Panowie poświęcili swój wolny czas i osobiście wykonali prace w sali. Dziękujemy również Panią z Trójki Klasowej: Agnieszce Sroce, Agnieszce Szygendzie i Jolancie Bielawskiej za pomoc w zorganizowaniu potrzebnych materiałów. Słowa wdzięczności kierujemy również do wszystkich Państwa, dzięki którym podjęta inicjatywa mogła być zrealizowana. Głęboko wierzymy, że okazywana przez Państwa przyjazna dłoń będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra naszych dzieci.

Wdzięczni uczniowie klasy 5a wraz z wychowawczynią.

do góry