Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Metoda projektu w klasie II B

Metoda projektu w klasie II B

13 Czerwca 2021

Uczniowie klasy II B po raz pierwszy pracowali metodą projektu. Tematem projektu były „Zwierzęta świata”. Przez kilka tygodni pracowali w grupach, by uczyć się współpracy, poznawać niezwykłe zwierzęta, razem odkrywać świat przyrody.

W pierwszym etapie uczniowie podzielili się na grupy, wybrali interesujące ich zwierzę, ustalili etapy pracy, podzielili się obowiązkami. Już na tym etapie uczniowie wykazali się ogromną dojrzałością, członkowie grup podawali propozycje interesujących ich zwierząt, argumenty i po wspólnych decyzjach, bez sporów dokonali wyboru.

W drugim etapie uczniowie poszukiwali wartościowych informacji na temat wybranych zwierząt (najważniejszych, najciekawszych), ilustracji w biblioteczce klasowej, bibliotece szkolnej i z pomocą dorosłych w Internecie. Każde źródło informacji było przez uczniów spisywane a materiały gromadzone w teczkach.

Trzeci etap pracy polegał na uporządkowaniu zgromadzonych materiałów, uczniowie sprawdzali, czy posiadają wszystkie informacje na temat wybranego zwierzęcia, ciekawostki, ilustracje. W grupach ustalili formę prezentacji i przygotowali ze zgromadzonych materiałów krótkie teksty. Następnie wspólnie pracowali nad przygotowaniem prezentacji. Każdy uczeń był niezwykle zaangażowany w wykonanie zadania, dbał o staranność. Był to czas pełen emocji, małej rywalizacji między grupami, co zrobić, żeby wypaść jak najlepiej?

W czwartym, ostatnim etapie grupy prezentowały wyniki swoich prac. Każdy uczeń chciał jak najlepiej wypaść. Uczniowie nawzajem się uzupełniali. Każda z grup nagradzana była gromkimi brawami i oczywieście wysokimi ocenami.

Pracując metodą projektu powstała nam lekcja odwrócona, gdzie uczniowie prezentują zdobytą wcześniej wiedzę a ja jako nauczyciel jedynie wyjaśniałam wątpliwości, uzupełniałam pozyskane przez nich informacje. Zdobyta wiedza, ale przede wszystkim zapał i zaangażowanie uczniów w to przedsięwzięcie okazało się największym sukcesem.

wychowawca klasy II B 

do góry