Fundusze Europejskie

Stop przemocy!

2 Marca 2021

W zeszłym tygodniu, w głównym holu wejścia do szkoły pojawiła się tablica informacyjna z pomarańczowymi balonami, z hasłem: "STOP PRZEMOCY".

Uczniowie młodszych klas zadają pytanie: ""Co to?", a my staramy się im wyjaśnić: czym jest przemoc i że chcemy z nią walczyć już od najmłodszych lat!

W naszej szkole prowadzimy szereg działań psychoedukacyjnych dotyczących rodzajów przemocy i miejsc, gdzie możemy otrzymać pomoc, jeśli jesteśmy jej ofiarami. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż zjawisko przemocy wciąż eskaluje w naszym społeczeństwie i przybiera różne formy.

Warto podkreślić, że dzieci najwięcej uczą się poprzez obserwację i modelowanie zachowania dorosłych.

Prowadzimy w szkole grupy terapeutyczne, których zadaniem jest rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, uczenie technik radzenia sobie z emocjami i zastępowania agresji prawidłowym zachowaniem. 

Zielone opaski, które otrzymali uczestnicy podczas zajęć doceniają ich pracę w samorozwój, ale również przypominają o tym, że wciąż walczymy z przemocą.

KC

Stop przemocy

Stop przemocy

do góry