Fundusze Europejskie

Biblioteka

Biblioteka zaprasza

Poniedziałek 9.00 - 15.00
Wtorek - piątek 8.00 - 14.00

 

Procedury funkcjonowania Biblioteki Szkolnej od 1 września 2020 r.

 Biblioteka szkolna w trakcie pandemii Covit-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.

2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.

3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

4. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika będą wyznaczone oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze):
a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
b. dla osoby wypożyczającej
c. do składowania oddanych książek - przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika).
W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole.

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1. Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do jednorazowych rękawic ochronnych.
2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
4. Po zakończeniu obsługi czytelników - na koniec dnia - pracownicy dezynfekują pomieszczenie.

 

do góry