Fundusze Europejskie

Ważne terminy

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
  Podstawa prawna: - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
 • Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.
  Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
 • Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
 • Egzamin ósmoklasisty 24-26 maja 2022 r.
  Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r.
  Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
 • Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • 01 listopada 2021 r. - poniedziałek - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2021 r. - czwartek - Święto Niepodległości
 • 06 stycznia 2022 r. - czwartek - Trzech Króli
 • 03 maja 2022 r. - wtorek - Święto Konstytucji 3 maja
 • 16 czerwca 2022 r. - czwartek - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 12 listopada 2021 r. - piątek po Święcie Niepodległości
 • 02 maja 2022 r. - poniedziałek
 • 17 czerwca 2022 r. - piątek po Bożym Ciele
 • 24, 25, 26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty

..

 

 

 

do góry