Fundusze Europejskie

Misja i Wizja

 

"Nie zawsze możemy kształtować
lepszą przyszłość dla naszych dzieci,
ale zawsze powinniśmy kształtować
nasze dzieci dla czekającej je przyszłości"
Franklin Delano Roosvelt

Misja

RODEM OLEŚNICZANIN, SERCEM POLAK, TALENTEM OBYWATEL ŚWIATA

Jesteśmy po to, aby wspierać rozwój ucznia, istniejemy dla ucznia, rodzica, środowiska lokalnego, Ojczyzny i świata.
Naszą specyfiką jest wychowanie prozdrowotne, regionalizm, ekologia, bezpieczeństwo oraz szeroko rozumiana profilaktyka.
Oferujemy wiedzę, umiejętności nauczyciela, czas, chęci, zapał, zajęcia pozalekcyjne i serce.

Wizja

Nasza szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli. Tworzy warunki do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej uczniów, umożliwia odnoszenie sukcesów sportowych. Zapewnia wszystkim uczniom dostęp do technologii informacyjnych.
Stwarza warunki do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin życia.
Rozwija umiejętności językowe. Zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

do góry