Fundusze Europejskie
Strona główna/O szkole/Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolne programy - wychowawczy i profilaktyczny - realizowane w latach ubiegłych poddane zostały modyfikacji polegającej na scaleniu obydwu programów w niniejszy, uwzględniając aktualną sytuację wychowawczą w szkole oraz wytyczne zawarte w nowej
podstawie kształcenia ogólnego.

Wychowanie jest na każdym etapie rozwoju człowieka procesem uświadamiania mu jego wielkości, możliwości samodzielnego myślenia, twórczego działania i autentycznej umiejętności odczuwania świata.

Wychowanie i profilaktyka stanowią integralną część działalności każdego nauczyciela. Projektując szkolny program wychowawczo-profilaktyczny w oparciu o posiadane doświadczenia, chcemy wskazać strategię postępowania wychowawczego i profilaktycznego w realizacji celów i zadań programowych ujętych w statucie szkoły.
Delmanowska idea podniesienia ucznia do godności podmiotu znalazła swój wyraz w założeniach, wg których naczelnym celem jest kształtowanie charakteru i pożądanych postaw, w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym. W myśl tych założeń treść zawarta w programie ma najlepiej służyć rozwojowi ucznia.

Chcemy, aby realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego służyła autentycznym potrzebom ucznia. 

Istotną rolę w realizacji zadań ma do spełnienia nauczyciel współpracujący z całym gronem pedagogicznym, wspierany przez dyrekcję szkoły, współpracujący ze środowiskiem, przede wszystkim z rodzicami. Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny, a jego rola w tworzeniu społeczności lokalnej powinna kreować właściwy stosunek do życia, uwzględniający tradycję regionu i jego rozwój. Dobra współpraca z domem rodzinnym ucznia – aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły, otworzy możliwość działań w środowisku.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-10-28 Program wych-prof Sp2.pdf
ilość pobrań: 232
Program wych-prof Sp2.pdf 520.15KB zobacz
docx 2022-06-03 Aneks do Programu wychowawczo-Profilaktycznego 2022.docx
ilość pobrań: 54
Aneks do Programu wychowawczo-Profilaktycznego 2022.docx 15.62KB -
do góry